TwitterFacebookE-mail
 

Asbest in uw woning

Asbest golfplaten

Tot in de jaren ’80 is in en om veel huizen asbest toegepast. Ook in de woningen van Woningstichting Nijkerk kan asbest zitten. U kunt het bijvoorbeeld tegenkomen in (dak)panelen, schoorstenen, vloerzeil, vensterbanken of in meterkasten en garages. In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn voor huurders.
 

Standaard gelden de volgende regels:

  • Vermoeden van asbest? Neem altijd contact op met WSN.
  • Nooit zomaar zelf asbest verwijderen (ook geen vloerzeil of golfplaat)!
  • Nooit asbest verzagen, schuren of breken (dit is zelfs strafbaar)!
  • Nooit een gat boren in asbest (dit is zelfs strafbaar)!
  • Kosten voor herstel van vervolgschade door onzorgvuldig handelen, zijn voor de huurder.
     
Risicowoningen in kaart
Om de risico’s van asbest zoveel mogelijk te beperken, heeft Woningstichting Nijkerk in 2012 een asbestinventarisatie gemaakt. Hiermee hebben we een goed inzicht gekregen in de woningen waar zich eventueel asbest bevindt. Alle onderzochte woningen zijn voorzien van een asbestsignaleringskaart, die is bevestigd in de meterkast. Hiermee weten (nieuwe) bewoners, maar ook aannemers en klussers of en waar het asbest zich bevindt.  
 
Asbest verwijderd door WSN 
Woningstichting Nijkerk streeft er naar zo snel mogelijk, maar zeker binnen 25 jaar, zoveel mogelijk asbest uit de woningen te verwijderen. Wanneer er sprake is van losgebonden asbest met een hoog risico, dan wordt dit direct verwijderd.
 
Verborgen of hechtgebonden asbest, bijvoorbeeld aan vloerzeil of onder een laminaatvloer, wordt zoveel mogelijk verwijderd bij planmatig onderhoud of verbetering van de woning. Dit gebeurt door gespecialiseerde bedrijven in asbestverwijdering. Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op zolang het niet bewerkt wordt. Hechtgebonden asbest dat zich op plekken bevindt waar nooit iets gebeurt en/of die niet bereikbaar zijn, wordt daarom niet verwijderd.
 
Laat asbest met rust
Asbest levert gevaar op als de microscopisch kleine vezels op de een of andere manier zijn losgekomen en u deze vezels inademt. Dit risico bestaat wanneer u asbest gaat bewerken door erin  te zagen, boren, schuren of slopen. Het asbest dat in woningen zit, is bijna altijd verwerkt in verhard materiaal, het zogenaamde ‘hechtgebonden’ asbest. Zolang dit materiaal niet kapot wordt gemaakt, komen er geen schadelijke deeltjes vrij en is uw gezondheid niet in gevaar.
 
Vermoeden van asbest
Wanneer u vermoedt dat u ‘losgebonden’ asbest heeft aangetroffen, dan stopt u direct met de werkzaamheden, sluit de ruimte goed af en neem contact op met Woningstichting Nijkerk.
 
Wilt u (materiaal met) hechtgebonden asbest verwijderen? Dan kunt u het beste eerst overleggen met WSN. Doet u dit niet en raakt de woning hierdoor toch besmet met asbest, dan zijn de kosten van de gevolgschade voor uw rekening. 
 
Meer informatie
Met vragen over (mogelijke) asbest in uw woning, kunt u altijd contact met ons opnemen. Meer informatie over asbest vindt u op de website van de rijksoverheid. Of klik hier voor de Asbestwegwijzer.