TwitterFacebookE-mail
 

Woning zoeken: inschrijven, reageren, toewijzen en accepteren
Woningstichting Nijkerk biedt haar woningen te huur aan op WoningNet Regio Eemvallei. Hier staan alle woningen die te huur zijn in deze regio. U hoeft maar één keer in te schrijven als woningzoekende bij WoningNet. Met uw inschrijfnummer kunt u dan reageren op de aangeboden woningen uit Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden Soest en Woudenberg. Inschrijven bij WoningNet kost eenmalig €30. Vanaf 1 januari 2018 bedragen de jaarlijkse verlengingskosten €10,-.
 

Stappenplan huurwoning zoeken:

Stap 1: inschrijven als woningzoekende

De basisvoorwaarden voor het inschrijven als woningzoekende zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u verblijft hier regelmatig.
  • U mag maar één keer ingeschreven staan als hoofdaanvrager bij Woninget Regio Eemvallei.


Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van Woninget regio Eemvallei: www.woningneteemvallei.nl

Bindingseisen

In de regio Eemvallei worden geen bindingseisen gesteld. Alleen de gemeenten Amersfoort en Eemnes kiezen ervoor een deel van hun woningen met voorrang aan te bieden aan de regio of gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van Woningnet regio Eemvallei.


Inkomensgrenzen bij (passend) toewijzen
In 2018 gelden vanuit de Woningwet de volgende inkomensgrenzen bij toewijzing van een sociale huurwoning.

 


Kosten
Nieuwe woningzoekenden betalen € 30 inschrijfgeld. Verlenging van de inschrijving kost € 15 per jaar.

 

E-mailadres verplicht
Via WoningNet gaat het zoeken, reageren en toewijzen van een woning geheel digitaal; een e-mailadres is verplicht. Ook het verlengen van uw inschrijving gaat via e-mail. WoningNet verstuurt geen brieven. 


U stond al ingeschreven
Stond u voor de start van Woningnet regio Eemvallei (1 december ’14) bij WSN ingeschreven als woningzoekende? Dan zijn uw gegevens automatisch overgezet naar Woningneteemvallei.nl. Tot 1 december ’17 geldt voor u een overgangsregeling.


Stap 2: reageren op het woningaanbod

Via WoningNet bieden we dagelijks woningen aan. De woningen blijven 8 dagen op de website staan. U heeft dus 8 dagen de tijd om te reageren. U mag maximaal 3 lopende reacties hebben.

 

Bent u serieus op zoek naar een (andere) woning, zorg dan dat u alle benodigde documenten in huis heeft. Reageert u niet op tijd op de e-mailberichten van WoningNet of hebben we de vereiste papieren niet op tijd van u ontvangen, dan vervalt de aanbieding en wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden.

 

Stap 3: woning toewijzen

Woningen worden toegewezen op basis van de inschrijftijd van de woningzoekende. Dit betekent dat degene die het langst staat ingeschreven, het eerst aan de beurt is.

 

Sommige woningen worden verloot. Dit staat altijd vermeld in de advertentie. Hierbij kiest het systeem een willekeurige woningzoekende die heeft gereageerd op de woning. De inschrijfduur speelt hierbij dus geen rol.

 

Stap 4: belangstelling bevestigen

Wanneer u een mogelijke kandidaat bent voor een woning, dan ontvangt u van WoningNet een e-mail. Hierin wordt gevraagd uw belangstelling voor de woning te bevestigen. In deze e-mail staat ook informatie over de benodigde documenten die u moet aanleveren. Vraag documenten bij de gemeente en Belastingdienst (telefoon (0800) 05 43) gelijk aan, zodat u ze op tijd in huis heeft.

 

Stap 5: bezichtiging woning

Geeft u aan nog steeds belangstelling te hebben, dan ontvangt u van WoningNet via e-mail een uitnodiging om de woning te bezichtigen. In deze uitnodiging staan de gegevens van de huidige huurder of andere informatie over hoe u een afspraak voor bezichtiging kunt maken. 

 

Stap 6: acceptatie

Na de bezichtiging nog steeds enthousiast? Geef binnen de aangegeven periode bij WoningNet aan dat u de woning accepteert. Doe dit ook wanneer u de woning niet wilt accepteren.

 

Stap 7: aanbieding van de woning

U ontvangt van WoningNet een aanbieding voor de woning als u eerste kandidaat bent. U krijgt informatie over de benodigde documenten en wanneer u deze moet inleveren.


Stap 8: controleren gegevens

U moet een aantal documenten aanleveren voor controle. Deze kunt u afgeven op ons kantoor of via e-mail sturen. Houd rekening met de aangegeven termijnen. Te laat uw documenten inleveren, betekent dat u niet meer in aanmerking komt voor de betreffende woning. Wij benaderen dan de volgende kandidaat. Zijn uw documenten in orde, dan zetten wij de voorlopige aanbieding om in een definitieve aanbieding. 

 

 

Vragen?

Met vragen over uw inschrijving en het reageren op woningen, kunt u terecht bij WoningNet Regio Eemvallei: 

T  (0900) 040 06 02  [van 8.00 tot 17.00 uur | € 0,45 per gesprek]
of  www.woningneteemvallei.nl [contactformulier op de website]

 

Krijgt u een woningaanbieding, dan loopt vanaf dat moment het contact via Woningstichting Nijkerk:

T         (033) 247 74 35

E         info@wsnijkerk.nl