TwitterFacebookE-mail
 

Overgangsregeling


Stond u voor de start van Woningnet regio Eemvallei (1 december ’14) al bij WSN ingeschreven als woningzoekende? Dan geldt voor u een overgangsregeling. De regeling is er om de veranderingen met de toewijzingsregels en de overgang naar www.woningneteemvallei.nl zo vloeiend mogelijk door te voeren.
 

Drie jaar inschrijfduur als bonus
Iedere woningzoekende die bij de start van Woningneteemvallei.nl staat ingeschreven krijgt een bonus van 3 jaar bovenop de al opgebouwde inschrijfduur. Deze bonus geldt alleen voor woningen in de gemeente, waar u destijds ingeschreven was.

 

Stond u op 1 december 2014 al ingeschreven bij WSN, dan krijgt u  tot 1 december ’17 bij het reageren op een woning in Nijkerk 3 jaar inschrijftijd ‘cadeau’. Deze extra inschrijftijd komt bovenop de eigen opgebouwde inschrijftijd en vervalt per 1 december 2017.


Uitzondering Soest

In Soest worden alle woningen verloot. Daar geldt de bonus van drie jaar niet. Woningzoekenden uit Soest nemen hun opgebouwde extra wegingsfactor mee. Zo maken zij meer kans op een woning. Wie niet afkomstig is uit het woningzoekendenbestand Soest begint in Soest bij aanvang van de regio Eemvallei op nul.

 

Stond u in meerdere gemeenten ingeschreven? Bij het samenvoegen van de woningzoekendenbestanden zijn eventuele dubbele inschrijvingen verwijderd. U heeft uw inschrijving in de gemeente waar u het langst was ingeschreven behouden, tenzij u anders heeft aangegeven.

 

Extra compensatiemaatregelen Soest en Nijkerk

In tegenstelling tot de andere gemeenten, werden woningen in Nijkerk en Soest voor de start van Woningnet nog niet verdeeld op basis van inschrijftijd. Om dit te compenseren geldt voor de gemeenten Soest en Nijkerk een voorrangsregeling. Voor de duur van de overgangsregeling wordt 30% van alle vrijgekomen woningen in ieder geval aan inwoners uit deze gemeente toegewezen.