TwitterFacebookE-mail
 

Passend toewijzen

Sinds 2016 krijgen woningzoekenden met recht op huurtoeslag alleen nog een woning met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens toegewezen. Dit heet 'Passend toewijzen' en voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen.

Wat betekent 'Passend toewijzen' in de praktijk voor u als woningzoekenden?
Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan geldt er een maximum huurprijs voor een woning die u mag huren. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast en zijn vastgelegd in de Woningwet. Tot 31 december 2018 mag u met huurtoeslag een woning huren tot € 597,30 (één of twee personen) of € 640,14 (drie of meer personen). De bedoeling is dat mensen met een laag inkomen hierdoor goed en betaalbaar kunnen wonen.

Aanbod altijd passend
Het zoeken naar een woning verandert niet. Als u inlogt op de website www.woningneteemvallei.nl, ziet u het woningaanbod dat past bij uw persoonlijke situatie en waarop u kunt reageren. Het is heel belangrijk dat de inkomensgegevens in het profiel van Woningnet kloppen. Hiermee voorkomt u dat u reageert op woningen die u, na controle van uw inkomen, toch niet mag huren.

Controle inkomen bij toewijzing
Bij toewijzing van een woning vragen we u om een (actuele) inkomensverklaring van de  Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekent iedere corporatie of de inkomensgrenzen passend zijn bij de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet. Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Voor huishoudens van twee of meer personen geldt een  afwijkende inkomensgrens als zij een inkomen krijgen vanuit de AOW.


U huurt al bij ons
Dan verandert er niets. De regels gelden alleen voor nieuwe verhuringen na 1 januari 2016.

Meer woningen met een lagere huur
De woningcorporaties aangesloten bij Woningnet Regio Eemvallei zorgen er op verschillende manieren voor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor de lagere inkomens. Bij de ene woning wordt de huurprijs pas aangepast na toewijzing als blijkt dat de woningzoekende recht heeft op huurtoeslag. Bij andere woningen besluiten we vooraf dat deze woning bestemd is voor huurtoeslaggerechtigden, waardoor de huurprijs al vooraf wordt aangepast. In beide situaties worden er voldoende woningen met een lagere huur aangeboden.