TwitterFacebookE-mail

Ondernemingsplan 2015-2018

Bouwen aan een betaalbare & duurzame toekomst

Binnen de grenzen van de verscherpte wet- en regelgeving, vergrijzing, betaalbaarheid en de veranderingen in de zorg (scheiden wonen en zorg) focussen wij ons ook de komende jaren op een kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod.

  • Dit doen we voor een brede doelgroep met aandacht voor gezinnen, starters, ouderen en zorgbehoevenden.
  • Met investeringen in zowel nieuwe als bestaande woningen zorgen we voor een passende woningvoorraad, met meerdere betaalbaarheidsklassen in het sociale segment.
  • Bovendien sturen we op een ‘groen label’. Onze investeringen zijn er op gericht om de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden.


Naast onze primaire zorg voor woningen, dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn. Daarin zoeken we verbinding met huurders en maatschappelijke partners.

Hoe we dat doen? Dat leest u in ons ondernemingsplan.