TwitterFacebookE-mail

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het bestuur en de algemene zaken van Woningstichting Nijkerk. Dit doet zij op basis van de Governancecode Woningcorporaties. De raad houdt toezicht op besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en financiŽn. Daarnaast adviseert zij het bestuur over beleid, ontwikkelingen en uitvoering. De raad van commissarissen komt regelmatig bij elkaar. Zij vervult tevens de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. De raad van commissarissen legt verantwoording af in het jaarverslag.

De heer E.J. (Bert) Koeslag (1958), voorzitter
Koeslag Interim Management en eigenaar Interveni Vastgoed Advies. Deskundigheid: maatschappelijk vastgoed ontwikkeling/ projectontwikkeling/marketing. Nevenfunctie: lid/voorzitter RvC Woningstichting Nieuwkoop.

Mevrouw E. (Elly) van Sluis-Barto (1948), vice-voorzitter/secretaris
Gepensioneerd,†voormalig directeur van stichting Stimuleringsfonds Nederlandse†gemeenten. Deskundigheid: volkshuisvestelijk/sociaal maatschappelijk. Nevenfuncties: lid†RvC Woningstichting Putten, bestuurslid Stichting Welzijn Putten.


De heer G.J. (Gerbrand) Osinga (1964)
Directeur/eigenaar Osinga Legal en partner HYS Legal. Deskundigheid: juridisch. Nevenfuncties:†algemeen bestuurslid Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ) en redactiesecretaris van het Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte (TvHB).
Benoemd op voordracht van HuurdersOrganisatie Nijkerk.

De heer H. (Henk) Luigjes (1957)
Vennoot bij HoogeveenLuigjes accountants en belastingadviseurs in Nijkerk. Deskundigheid: financieel economisch. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Weeshuis te Nijkerk, toezichthouder Stichting Oud Nijkerk, penningmeester Vrienden Hospice Nijkerk e.o., lid Bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk, bestuurslid Festival der Volken, inkomend voorzitter Rotary Nijkerk, bestuurslid TZ K.V. Sparta Nijkerk.

De heer drs. J.A.M. (Jos) Vreeswijk (1954)
Directeur-eigenaar Trifold HR Interim en Advies. Deskundigheid: personeel en organisatieontwikkeling. Nevenfuncties: †voorzitter Stichting Cedeo, lid redactie “Tijdschrift voor Management Development”.
Benoemd op voordracht van HuurdersOrganisatie Nijkerk.


Reglement raad van commissarissen
In het†Reglement†staan de regels die de raad van commissarissen en de afzonderlijke leden moeten naleven rond taken, aanstellingen en relaties met anderen.


Reglement Auditcommissie
De Auditcommissie ondersteunt en adviseert de raad van commissarissen over haar toezichthoudende taak en bereidt relevante besluitvorming voor. Dit zijn de regels waaraan deze commissie moet voldoen.


Reglement Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie ondersteunt en adviseert de raad van commissarissen over werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en de leden van de raad. Dit zijn de regels waaraan deze commissie moet voldoen.

Profielschets
Binnen de raad van commissarissen zijn verschillende disciplines waarvoor profielschetsen zijn opgesteld.

Rooster van benoeming en aftreden

Naam Benoemd Herbenoemd Herbenoembaar Uiterlijk aftredend Onafhankelijk Op voordracht van HuurdersOrganisatie Nijkerk
E.J. Koeslag 01-12-'10 01-12-'14 nvt 01-12-'18 x
E. van Sluis-Barto 04-10-'11 04-10-'15 nvt 04-10-'19 x
Mr. G.J. Osinga Msc MRE 10-12-'13 10-12-'17 nvt 10-12- '21 x x
H. Luigjes 01-01-'15 01-01-'19 01-01-'23 x
Drs. J.A.M. Vreeswijk 01-09-'16 01-09-'20 01-09-'24 x x